Världen ur ett hälsoperspektiv

Maja Zyto har läst det ettåriga magisterprogrammet i global hälsa.

Varför valde du att läsa det här programmet?

Jag är sjuksköterska i grunden och har alltid varit intresserad av internationella frågor. Min ambition var att få en ökad förståelse för hur världen ser ut ur ett hälsoperspektiv. Jag visste att det fanns möjlighet att få skriva uppsatsen utomlands, vilket var lockande för mig. Sedan hade jag en dröm att jobba med biståndsfrågor i något utvecklingsland och då verkade det här vara ett bra program.

Och hur tänker du kring det nu?

Jag har faktiskt fått en ny syn på biståndsfrågor efter att ha gått utbildningen. I vår klass fanns ett stort antal studenter från andra länder, många från låginkomstländer, och vi hade flera diskussioner om biståndets villkor och om långsiktigt bistånd är rätt väg att gå. I dag tror jag att akut katastrofhjälp är bra, men att långvarigt bistånd som bygger upp ett beroende kanske inte alltid är det bästa. Utvecklingsländerna måste bygga upp sina samhällen inifrån, det går inte att hjälpen bara kommer utifrån.

Betyder det att du inte längre vill jobba med biståndsfrågor?

Jag vill gärna jobba med hälsofrågor ur ett globalt perspektiv. Kanske i Sverige med migrationsfrågor, som sjuksköterska. Man måste ju inte åka utomlands. Jag kan också tänka mig att forska.

Vad var det viktigaste du lärde dig under magisterstudierna?

Att det är så många faktorer som påverkar människors hälsa: ekonomi, kultur, politik, miljö, resurser - ja, att hälsofrågorna helt enkelt är väldigt komplexa. Sedan var de här samtalen med studenter från hela världen väldigt givande för mig. Jag vidgade verkligen mina vyer.

Vad handlade din magisteruppsats om?

Egentligen skulle jag skriva om vilket stöd gravida tonåringar kan få i USA, så jag åkte dit och började arbeta. Av olika skäl fick jag dock byta ämne och uppsatsen kom istället att handla om arbetsvillkoren för anställd personal i läkemedelsbutiker i Tanzania.

Vad gör du i dag?

Jag arbetar som sjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm. Tidigare har jag jobbat på kirurgavdelningen på samma sjukhus.

Har magisterprogrammet förändrat dig som person?

Ja, i viss mån. Utöver att jag fått nya kunskaper har jag blivit mer kritisk till nyhetsrapporteringar från andra länder, jag följer fler händelser och har fått större insikt i hur världen fungerar.

Ålder: 28 år.
Bor: Stockholm.
Fritid: Umgås med vänner, resa och slappa i soffan.

Detta överraskande mig mest med magisterprogrammet: "Att det var så forskningsinriktat."

Detta var roligast med magisterprogrammet: "Resan, arbetet med uppsatsen och att få lära känna människor från hela världen."

Tips till nya studenter: "Avsätt tid till studierna. Vi hade undervisning mellan klockan 8 och 17 nästan varje dag och därutöver hemarbete, så det var ganska intensivt."

MagisterprogramGlobal hälsa