Vårdhygien

Vilka är det basala hygienrutiner och klädpolicy för all personal med vårdkontakt och de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning?

Basala hygienrutiner

Du skall alltid följa de basala hygienrutinerna då du undersöker, vårdar eller behandlar en patient.

Syftet är att förhindra smitta

 • från patient till personal och från personal till patient (direkt kontaktsmitta)
 • mellan patienter, via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta)

För att uppnå syftet med basala hygienrutiner skall du

 • ha hel hud
 • ha korta naglar. Varken konstgjorda naglar eller nagellack skall användas
 • inte bära ringar, armband och armbandsur
 • inte ha örhängen, andra smycken eller övriga föremål som hänger ner i arbetsfältet
 • sätta upp långt hår och skägg  
 • fästa upp huvudduk eller stoppas in den  under klädseln. Huvudduken skall bytas dagligen och tvättas i minst +60°C
 • använda handkräm för att förebygga torra och nariga händer.

I basala hygienrutiner ingår att du använder

 • arbetskläder som skall

- vara kortärmade
- bytas dagligen samt då de blivit våta eller synligt förorenade
- användas endast på arbetsplatsen
- förvaras åtskilda från privata kläder och smutsiga arbetskläder
- tillhandahållas av arbetsgivaren som även ansvarar för tvätt
- tvättas i minst +60°C.

 • handdesinfektion

- använd alkoholbaserat handdesinfektionsmedel:

    - före patientkontakt och före rent arbete, även om du ska använda handskar
    - efter patientkontakt, orent arbete och efter handskanvändning.

- tag rikligt, ca 2-4 ml, och fördela överallt på händerna, i handflatorna, på handryggarna och fingertopparna, runt alla fingrar, tumgrepp samt 10 - 15 cm upp på underarmarna
- gnid in handdesinfektionsmedlet tills det har dunstat och huden känns torr, full effekt har då uppnåtts.

 • handtvätt

- tvätta händerna med flytande tvål då de är så smutsiga att det syns eller känns
- torka ordentligt torrt med pappershandduk/torkpapper
- desinfektera därefter händerna
- tvätta alltid händerna före handdesinfektion efter kontakt med patient med kräkning eller diarré.

 • handskar

- använd alltid handskar vid kontakt med eller risk för kontakt med blod, sekret, urin och avföring samt vid orent arbete
- kasta handskarna direkt efter användning
- byt handskar mellan olika vårdmoment, även hos samma patient - berör inte omväxlande smutsigt och rent.

 • skyddskläder

- använd engångs plastförkläde eller engångs skyddsrock vid direktkontakt med patienten eller patientens säng samt vid hantering av smutsiga föremål
- byt skyddskläder mellan olika vårdmoment, även hos samma patient - berör inte omväxlande smutsigt och rent
- används skyddsrock i textil är den patientbunden och ska bytas dagligen samt då den blivit synligt förorenad eller våt.

 • stänkskydd

- använd heltäckande visir, munskydd klass IR eller IIR med visir alternativt munskydd klass IR eller IIR med skyddsglasögon vid arbete som medför risk för stänk mot ansiktet
- använd andningsskydd av klass FFP3 vid vård av patient med infektion som kan spridas luftburet t ex smittsam och misstänkt smittsam lungtuberkulos.
- kasta andningsskyddet direkt efter varje användning.

 • andningsskydd

- använd andningsskydd av klass FFP3 vid vård av patient med infektion som kan spridas luftburet t ex smittsam och misstänkt smittsam lungtuberkulos.
- kasta andningsskyddet direkt efter varje användning.

Källa: Basala hygienrutiner, Vårdhygien Stockholms län 2011-02-08.

Läs mer om Vårdhygien Stockholms län (SLL)
Socialstyrelsens föreskrifter om basal vårdhygien (Pdf-fil, 190 Kb)

E-utbildning i Basala hygienrutiner

Här kan du lära dig om basal vårdhygien. Utbildningen tar ungefär 15 minuter och ger dig kunskap om arbetssättet "Basala hygienrutiner". När du har genomfört utbildningen kan du skriva ut ett personligt diplom.

E-utbildning i basal vårdhygien

Studenthälsa