Vårdhygien

Här kan du läsa om basala hygienrutiner och klädpolicy för all personal med vårdkontakt, och de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning.

  • Arbetskläderna ska vara kortärmade och ska bytas dagligen vid behov.
  • Man får inte ha smycken eller armbandsur på händer och underarmar.
  • Före och efter all kontakt med vårdtagare eller vårdtagarens säng e.d. ska händerna desinfekteras med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Gnid in medlet i händerna tills det är torrt.
  • Tvål och vatten ska enbart användas vid synlig eller kännbar smuts samt vid vård av patient/vårdtagare med magsjuka.
  • Skyddshandskar ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material. Handskarna ska tas av direkt efter och bytas mellan olika arbetsmoment.
  • Händerna ska desinfekteras när man tagit av skyddshandskar. Handskar ersätter aldrig handhygien.
  • Vid nära kontakt med vårdtagare eller säng m.m. ska engångs skyddsförkläde av plast eller patientbunden skyddsrock användas.

E-utbildning i Basala hygienrutiner

Här kan du lära dig om basal vårdhygien: Utbildningen är ca 15 minuter lång och ger dig kunskap om arbetssättet Basala hygienrutiner. När du har genomfört utbildningen kan du skriva ut ett personligt diplom.

Till e-utbildningen i basal vårdhygien

Länkar

StudenthälsaStudent