Våga tala grupp

Höstens grupp är fulltecknad och anmälan är stängd. Håll ögonen på hemsidan där information om nästa grupp kommer att läggas ut för VT 2018.

Tycker du att det är jobbigt med muntliga redovisningar eller att ta ordet under gruppdiskussioner? När nervositeten inför att ta ordet blir så stor att den utgör ett hinder för dina studier är det dags att göra någonting åt det.

Studenthälsan erbjuder "Våga tala"-grupper för dig som i ett tryggt sammanhang vill träna på att tala inför grupp. Våga tala innehåller både existentiell och kognitiv teori med inslag av mindfulness. Vi går bland annat igenom värdegrunder, självbild och tankemönster. Tyngdpunkten ligger på deltagarnas delaktighet där utveckling främst sker genom övningar, feedback och reflektion. Gruppen brukar bestå av cirka tio deltagare som träffas under fyra tillfällen.

Kristina Fredriksson, leg. psykoterapeut och Lena Mattsson, företagssköterska håller i kursen.

 

Läs mer i vår Våga tala rapport, en metodutveckling av Studenthälsans ”våga tala” grupper

Hjärnan är fantastisk! Den fungerar från det man föds - till dess man ska hålla föredrag...

Datum för HT18 (samtliga träffar är obligatoriska): 31/10, 7/11, 14/11 och 21/11

Tidpunkt: Klockan 15.45 – ca 19.30.

Plats: Lugna rummet, Friskvården, Berzelius väg 3, Campus Solna

Övrigt: Enklare förtäring serveras 

Höstens grupp är fulltecknad och anmälan är stängd. Håll ögonen på hemsidan där information om nästa grupp kommer att läggas ut för VT 2018.

Studenthälsa