Vad gör en tandläkare?

Svensk tandvård är av högsta internationella klass. För att behålla den goda tandhälsan hos Sveriges befolkning krävs ständig uppföljning och förnyelse av den förebyggande vården.

På tandläkarprogrammet hos oss läggs stor vikt vid att lära sig informera om en god tandhälsa och att lära patienterna att förändra sitt tandvårdsbeteende. Samtidigt utökas också undervisningen i tandvård för patienter med särskilda behov, t.ex. sjuka och handikappade och även i avancerade behandlingstekniker för ersättning av förlorade tänder, t.ex. implantat.

Tandläkaren utreder, förebygger och behandlar sjukdomar och skador i tänder och käkar. Behandlingen kan bestå av allt från förebyggande åtgärder och sjukdomsbehandling till omfattande och tekniskt avancerade kliniska ingrepp. Detta kräver förmåga att kombinera kunskap från olika ämnesområden till en helhetsbedömning av patienten.

Tandläkaren leder, fördelar och samordnar arbetet i tandvårdsteamet - tandsköterskan, tandhygienisten och tandteknikern - även om den senare för det mesta har sin egen verksamhet. Det är tandläkarens ansvar att patienten får en optimal behandling.

En tandläkare kan vara verksam inom offentlig vård (folktandvård) eller privat vård. På universiteten vid de odontologiska institutionerna finns dessutom ett antal tjänster som lärare och forskare. Ca tio procent av tandläkarna vidareutbildar sig till specialister.

Hur blir jag tandläkare?

Karolinska Institutets utbildning till tandläkare är på fem år och omfattar både teoretiska studier och kliniskt praktiska övningar, först på fantommodeller och senare under utbildningen på egna patienter. Studierna avslutas med tandläkarexamen efter 300 högskolepoäng. Examen berättigar till legitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen.

Man kan även söka till programmet genom prov- och intervjubaserad antagning (TAPIL).

StudentTandläkarprogrammet