Vad gör en biomedicinsk analytiker, inriktning laboratoriemedicin

Vill du lära dig de metoder som används för att identifiera sjukdomar som cancer, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom? Den biomedicinska analytikerns yrke kan beskrivas som ett detektivarbete där avancerade analysmetoder bidrar till att lösa olika medicinska frågeställningar. Detta gör att biomedicinska analytiker har en nyckelroll inom den moderna sjukvården.

Biomedicinsk laboratorievetenskap är den biomedicinska analytikerns expertområde. Det grundar sig i både medicin och teknik och beskriver läran om de metoder som användas för att analysera olika kroppsliga funktioner. Detta spännande område utvecklas i snabb takt vilket ger den biomedicinska analytikern stora möjligheter till ett intressant och utvecklande arbete både inom och utanför sjukvården.

Experter på laboratorieanalyser

Som biomedicinsk analytiker med inriktning laboratoriemedicin blir du expert på olika typer av laboratorieanalyser. Analyserna utförs på biologiska prover som blod eller vävnad med hjälp av avancerade laboratoriemetoder.

Exempel på laboratoriemedicinsk analysmetodik är biokemisk, immunologisk och molekylärgenetisk metodik. Analyserna ger möjlighet att identifiera sjukdomar som diabetes, infektioner, hjärt- och kärlsjukdom, cancer eller genetiska defekter. I utbildningen kombineras den teoretiska inlärningen med praktiska övningar i form av laborationer och verksamhetsförlagd utbildning. Utbildningen har en tydlig forskningsanknytning och ger stora möjligheter till internationellt utbyte.

Efter utbildningen

Inom den kliniska verksamheten är prognoserna goda för den färdige biomedicinska analytikern. Du kan välja mellan olika laboratoriemedicinska specialiteter så som mikrobiologi, transfusionsmedicin, immunologi, patologi och genetik. Det finns även alternativ såsom kriminaltekniska laboratorium, veterinärmedicin, läkemedels- och bioteknikföretag. Du kan dessutom välja att läsa vidare eller att forska.

Hur blir jag biomedicinsk analytiker?

Karolinska Institutets utbildning till biomedicinsk analytiker är treårig och omfattar både teoretiska studier, laborationer och verksamhetsförlagd utbildning (klinisk praktik). Studierna avslutas med biomedicinsk analytikerexamen och en medicine kandidatexamen på 180 högskolepoäng. Examen berättigar till legitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen.

Biomedicinsk analytikerprogrammetBiomedicinsk laboratorievetenskap/teknologiStudent