Vad gör en biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi?

För att en patient ska få rätt diagnos och behandling krävs ofta någon form av fysiologisk undersökning. Detta är de biomedicinska analytikernas ansvarsområde och därför har de en nyckelroll i vårdkedjan.

Om utbildningen

Biomedicinsk laboratorievetenskap är läran om de metoder som används för att analysera biologiska prov och kroppsliga funktioner, speciellt inom hälso- och sjukvården.

I början av utbildningen studerar du människokroppens uppbyggnad och funktion från helkroppsnivå ned till minsta molekyl. Samtidigt får du en introduktion till ditt framtida yrke och en generell bas inom biomedicinsk laboratorievetenskap. Senare i utbildningen fördjupar du dig i metoder som används vid undersökningar av exempelvis hjärta, kärl, lungor, hjärna, nervsystem och njurar. Dessa metoder är bland annat EKG, ultraljud, spirometri, EEG och isotopundersökningar. I utbildningen kombineras teknisk inlärning med patientkontakt, teamwork och medicinsk diagnostik.

Internationellt utbyte och forskningsanknytning är också viktiga delar under utbildningen.

Arbetet som biomedcinsk analytiker

En biomedicinsk analytiker som läst inriktning klinisk fysiologi arbetar med människor och teknik. Du ingår i ett team med bland annat läkare, som oftast deltar under en del av undersökningen. Arbetet innebär en intensiv och nära patientkontakt och kräver ett tekniskt kunnande och intresse. Större delen av arbetet innebär att självständigt undersöka patienter med de olika metoder som nämns ovan.

  • EKG och arbetsprov - Du mäter hjärtats elektriska aktivitet i vila och under cykelarbete för att påvisa förekomst av t ex kärlkramp.
  • Ultraljud av hjärta och kärl - En tekniskt avancerad undersökning som ger dig möjlighet att "titta" på hjärtat och dess funktion samt på blodkärl i olika organ för att påvisa förekomst av t ex åderförkalkning eller blodproppar.
  • Spirometri - En undersökning av lungornas funktion - du mäter lungvolym och luftflödeshastighet. Denna undersökning görs vid t ex astma.
  • Diagnos - ställningstagande rörande vilken sjukdom patienten har.
  • Beslut om behandling - t ex operation eller medicinering.
  • Bedömning av sjukdomsgrad, sjukdomsförlopp eller behandlingseffekt.

Som legitimerad biomedicinsk analytiker med fysiologisk inriktning kan du arbeta på sjukhuskliniker inom områden som klinisk fysiologi, neurofysiologi och nuklearmedicin. Andra arbetsområden är friskvård eller idrottsmedicin, samt jobb på medicintekniska företag.

Hur blir jag biomedicinsk analytiker, inriktning klinisk fysiologi?

Karolinska Institutets utbildning till biomedicinsk analytiker inriktning klinisk fysiologi är treårig och är en kombination av teoretisk inlärning, praktiska övningar och laborationer samt klinisk utbildning med patienter. Studierna avslutas med en biomedicinsk analytikerexamen och en medicine kandidatexamen på 180 högskolepoäng. Examen berättigar till legitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen.

Biomedicinsk analytikerprogrammetFysiologiStudent