Vad gör en audionom?

Audio betyder höra på latin. Audiologi är läran om hörseln. I audiologin möts tekniken och människan i samband med utredningar av hörseln och för att hitta tekniska och pedagogiska lösningar för ett bättre hörande.

Audiologi är ämnet för dig som är tekniskt och medicinskt intresserad, som vill jobba med utredningar och teknisk-pedagogisk behandling av hörselskador och har intresse för att arbeta med människor i alla åldrar.

Audionomens yrke innebär en blandning av tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga kunskaper inom hörselområdet. Arbetet innebär främst att man utreder hörsel genom hörselmätningar samt habilitering/rehabilitering av hörselskadade. I arbetet ingår också att utreda, utprova och utvärdera hjälpmedel som till exempel hörapparater.

Audionomen har en betydande pedagogisk roll eftersom patienten måste lära sig att hantera sin hörselskada och i allmänhet behöver få kunskap för att kunna bemöta personer med hörselnedsättningar. Audionomen bedriver undervisning såväl individuellt som i grupp. Audiologi är ett nytt kunskapsområde som också erbjuder många spännande forskningsfält.

De flesta audionomer arbetar på hörselkliniker och hörcentraler dit främst äldre med nedsatt hörsel vänder sig. Men de arbetar även inom privat hörselvård, på hörapparatföretag och inom företags-, barn- och skolhälsovården. Allt fler audionomer startar eget företag.

Hur blir jag audionom?

Karolinska Institutets utbildning till audionom är treårig och omfattar både teoretiska studier och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna avslutas med en audionomexamen och en medicine kandidatexamen på 180 högskolepoäng. Examen berättigar till legitimation, som utfärdas av Socialstyrelsen.

AudionomprogrammetStudent