Vaccination för studenter vid Ersta Sköndal Bräcke högskola

Sjuksköterskestudenter på Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuds innan klinisk praktik vaccination mot de smittsamma agens de kan komma tänkas att utsättas för. Beslut om vilka vaccin studenter erbjuds, baseras på riskbedömning enligt Socialstyrelsens direktiv.

Om du själv vet med dig att du har ett fullgott skydd mot Hepatit B, (har testat detta serologiskt) och inte behöver komplettera ditt grundskydd behöver du inte besöka vaccinationscentralen. Däremot behöver du göra frågor gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos. Frågorna guidar dig vidare vid behov av ytterligare åtgärder. 

 

Här vaccinerar du dig:
CityAkuten Vaccination & Resemedicin
Holländargatan 4
111 36 Stockholm

Tidsbokning

I samband med ditt nybesök på vaccinationscentralen görs en bedömning av vilka vaccinationer du behöver utifrån tidigare vaccinationer och aktuella studier. 

Boka tid för vaccination

Ta med till CityAkuten Vaccination & Resemedicin:

  • Intyg på tidigare vaccinationer
  • Legitimation
  • Registreringsintyg från LADOK som visar att du är student på Ersta Sköndal Bräcke högskola.

 Vaccin efter riskbedömning

Beslut om vilka vaccin studenter erbjuds baseras på riskbedömning enligt Socialstyrelsens direktiv.

I princip gäller att:

  • I yrken utan kroppskontakt (mkt lite kroppskontakt) är smittovägen enbart luftburen. Du behöver då enbart göra svara på frågor gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos. Frågorna guidar dig vidare vid behov av ytterligare åtgärder
  • I yrken med nära kroppskontakt finns risk för blodsmitta och hepatitvaccination erbjuds då.

Komplettering av vaccination

Alla sjuksköterskestudenter på Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuds komplettering av vaccination mot difteri, tetanus och polio samt mot mässling, röda hund och påssjuka i den mån de inte redan har ett tillfredsställande skydd.

Här kan du läsa mer om hepatit B och Tuberkulos

Referenser

Smittskydd Stockholms hemsida.
Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination. Artikelnummer: 00497-2017, Folkhälsomyndigheten
Hepatit B-vaccination Kunskapsunderlag från experter, Socialstyrelsen 2010-1-21.
Rekommendationer för profylax mot hepatit B, Socialstyrelsen 2005
Profylax med vaccin och immunoglobulin - före och efter exposition. Socialstyrelsen, 2005-130-6.

 

Studenthälsa