Vaccination för KI-studenter

Innan klinisk praktik erbjuds vaccination för studenter på Karolinska Institutet mot de smittsamma agens de kan komma tänkas att utsättas för. Beslut om vilka vaccin studenter på de olika programmen erbjuds, baseras på riskbedömning enligt Socialstyrelsens direktiv.

Läs mer om vilka vaccinationer du erbjuds inom just ditt program

Här vaccinerar du dig:
CityAkuten Vaccination & Resemedicin
Holländargatan 4
111 36 Stockholm

 

Tidsbokning

I samband med ditt nybesök på vaccinationscentralen görs en bedömning av vilka vaccinationer du behöver utifrån tidigare vaccinationer och aktuella studier. 

Till tidsbokningen

Ta med till CityAkuten Vaccination & Resemedicin:

 • Intyg på tidigare vaccinationer
 • Legitimation:
  När du kommer till CityAkuten loggar du in i Ladok via studentwebben och visar din ”startsida” för personalen. Detta för att verifiera att du är student på KI samt vilken utbildning du går på.

Vaccin efter riskbedömning

Beslut om vilka vaccin studenter på de olika programmen erbjuds baseras på riskbedömning enligt Socialstyrelsens direktiv.

I princip gäller att:

 • i yrken med ökad risk för luftburen smitta behöver du göra svara på frågor gällande risk för tidigare exponering av Tuberkulos. Frågorna guidar dig vidare vid behov av ytterligare åtgärder
 • i yrken med nära kroppskontakt finns även en risk för blodsmitta. Förutom frågorna gällande risk för tidigare exponering av Tuberkulos erbjuds vaccin mot Hepatit B.
 • yrken där man även exponeras för faeces (avföring) medför en ökad risk för smitta av polio. Förutom frågorna gällande risk för tidigare exponering av Tuberkulos erbjuds vaccin mot Hepatit B och en femte spruta mot polio. I dagsläget på KI gäller detta enbart biomedicinska analytiker.

I enlighet med detta delas studenter på Karolinska Institutet in i följande grupper:

I enlighet med detta delas studenter på Karolinska Institutet in i följande grupper:

1. Ingen ökad risk för blod- eller luftburen smitta

 • Optikerstudenter
 • Psykologstudenter
 • Psykoterapeutstudenter

Rekommendationer: Inga vaccinationer, ingen hälsodeklaration

2. Något ökad risk för luftburen smitta, ingen ökad risk för blodsmitta

 • Arbetsterapeutstudenter
 • Audionomstudenter
 • Logopedstudenter
 • Fysioterapeutstudenter

Rekommendation: Frågor gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos. Frågorna guidar dig vidare vid behov av ytterligare åtgärder

3. Ökad risk för luftburen smitta, ökad risk för blodsmitta:

 • Barnmorskestudenter
 • Biomedicinstudenter
 • Biomedicinsk analytikerstudenter*
 • Läkarstudenter
 • Odontologisk profylaktikstudenter
 • Röntgensjuksköterskor
 • Sjuksköterskestudenter
 • Specialistsjuksköterskor
 • Tandhygieniststudenter
 • Tandläkarstudenter
 • Tandteknikerstudenter
 • Masterstudenter (Biomedicin)

Rekommendationer: Fullständig vaccination mot hepatit B med kontroll av antikroppsbildning efter sista injektionen. Frågor gällande tidigare risk för exponering av Tuberkulos i samband med besöket på vaccinationscentralen

* Biomedicinska analytiker skall även erbjudas en femte poliospruta.

Komplettering av vaccination

Alla studenter på KI:s program på grundutbildningarna erbjuds komplettering av vaccination mot difteri, tetanus och polio samt mot mässling, vattkoppor, påssjuka och röda hund i den mån de inte redan har ett tillfredsställande skydd. Har du frågor kring detta; kontakta Studenthälsan. Om du går en master- eller magisterutbildning och exponeras för smitta alternativt deltar i vårdtagarnära praktik, kontakta Studenthälsan för rådgivning gällande vaccination. 

Referenser

 • Rekommendationer för profylax mot hepatit B, Socialstyrelsen 2005

 • Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination Artikelnummer: 00497-2017, Folkhälsomyndigheten 2017

 • Kontakt med smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm

 

StudentStudenthälsa