Utbytesprogrammet Linnaeus-Palme

Vill du bredda din kompetens inom global hälsa och medicin? Vill du få internationell erfarenhet från andra kulturer och akademiska traditioner?  Vill du i framtiden ha världen som din arbetsplats?

Genom utbytesprogrammet Linnaeus-Palme (LP) har du möjlighet att delta i undervisning och/eller göra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) vid något av våra partneruniversitet i ett låg- eller medelinkomstland. Du får möta lärare och studenter inom samma ämnesområde som dig, men i en helt annan kontext. Utbytet ger dig möjlighet att också dela med dig av dina erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för ditt framtida yrke. Ett LP-utbyte är en del av din utbildning vid KI och ska tillgodoräknas i programmet när du återvänder till Sverige. Utbytet pågår i 10 veckor och du får ett stipendium på 20 000 kr.

Läser du på något av följande program har du möjlighet att söka LP vid följande partneruniversitet (aktuellt för 2018):

Utbildningsprogram Partneruniversitet Land
Arbetsterapeutprogrammet Kenya Medical Training College Kenya
Barnmorskeprogrammet University of Malawi, Kamuzu College of Nursing and Midwifery Malawi
Fysioterapeutprogrammet Pravara Institute of Medical Sciences Indien
Läkarprogrammet Addis Ababa Universtiy Etiopien
Läkarprogrammet Pravara Institute of Medical Sciences Indien
Läkarprogrammet Universidad del Azuay Ecuador
Läkarprogrammet University of Malawi, College of Medicine Malawi
Tandläkarprogrammet Makerere University Uganda

Vad krävs för att söka?

För att kunna ansöka om att delta i ett utbyte inom LP ska du

  • vara registrerad student på Karolinska Institutet
  • ha minst ett års högskolestudier bakom dig före avresa (särskilda regler kan gälla för ditt utbildningsprogram)
  • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Är du nordisk medborgare måste du ha varit folkbokförd i Sverige minst ett år innan avresa.

Hur söker jag?

Du ansöker om en utbytesplats för LP som vanligt genom ditt utbildningsprogram, och platserna utlyses på din programwebb. Läs gärna tidigare LP-studenters reseberättelser för tips och inspiration.

Eftersom LP är ett utbytesprogram kommer även studenter från våra partneruniversitetet till KI. Om du vill komma i kontakt med dem eller har andra frågor kring LP, kontakta din internationella handläggare. Länkar hittar du nedan.

Får jag ett stipendium?

Det ingår ett stipendium i LP, 20 000 kr för 10 veckors utbytesstudier. Stipendiet är inte avsett att täcka alla dina utgifter under tiden för utbytet, men du har möjlighet att t.ex. ta med dig ditt CSN-stöd.

Mobile Surgical Unit, Ecuador. Photo: Anna Dahlerus 

Länkar

InternationelltStudentUtbyte