Utbildningen ger olika infallsvinklar till de svårigheter som kan drabba röstapparaten

Ludvig Irmalm, student på Logopedprogrammet:

Jag kom i kontakt med logopedyrket genom mitt arbete som elevassistent inom skolan. Jag hade länge varit intresserad av hur en individs kommunikativa förmåga påverkar det dagliga livet, så yrket kändes helt rätt för mig. När jag började utbildningen hade jag ingen aning om hur brett det logopediska arbetsfältet är, men jag har fått upp ögonen för områden jag tidigare inte kände till.

Många av föreläsarna är framstående inom sina fält och deras erfarenheter både som forskare och kliniker är väldigt inspirerande.

Många av föreläsarna är framstående inom sina fält och deras erfarenheter både som forskare och kliniker är väldigt inspirerande. Utbildningen kombinerar humaniora, naturvetenskap och medicin för att ge olika infallsvinklar på de svårigheter som drabbar röstapparaten, språket och kognitionen. Programmet ger också behörighet att jobba inom alla logopediska områden, så man kommer ut i yrkeslivet direkt efter avslutade studier. För den som intresserar sig för språk och kommunikation och vill hjälpa andra att ta till sig eller återerövra språket är detta den perfekta utbildningen.