Ur sjuksköterskans dagbok

Fowzia Ali Mohamed arbetar som sjuksköterska. 

07.00 Jag tar emot rapport från nattsjuksköterskan. När all dagpersonal samlas rapporterar jag om vad som hänt under natten och fördelar dagens arbetsuppgifter.

08.45 Det är dags för rond och veckoplanering. Vi planerar in tider för samtal, anhörigsamtal och om vissa patienter får gå ut eller får åka på permissioner.

09.45 Jag förbereder en patients behandling. Jag går igenom checklistan, sätter kanyl och id-band och kollar att anestesijournalen är ifylld.

10.00 Vi ska ta emot en patient från länsakuten som försökt ta sitt liv genom att hoppa från en bro. Jag får rapport från akutsköterskan som berättar att patienten är lugn och att de är på väg. Under tiden förbereder jag den övriga personalen. När patienten anländer har vi ett samtal och skriver in patienten. Efter läkarbedömning blir patienten visiterad. Vi tar hand om läkemedel som patienten har i fickan och vassa föremål omhändertas.

12.00 Efter lunch har en patient psykologsamtal och en annan ska träffa sin arbetsterapeut. Några patienter, som har tillåtelse att röra sig fritt, går ut på promenad.

14.00 Jag rapporterar över till kvällssjuksköterskan och sedan uppdaterar jag patientjournalerna.

AlumnSjuksköterskeprogrammet