Ur optikerns dagbok

Muqaddas Shabbir arbetar som optiker.

09.00 Jag börjar arbetsdagen med att slå på datorer och instrument som ska användas och hjälper till att packa upp dagens leverans av linser och glasögon. Sedan är det dags för dagens första kund; en kvinna i 50-årsåldern som behöver terminalglasögon. Tillsammans kommer vi fram till att rumsprogressiva glas är det bästa alternativet för de arbetsavstånd och de arbetsuppgifter hon har.

11.00 Det kommer en kund på årskontroll. Han berättar att han har en dålig vana att råka somna med sina vanliga månadslinser. Vi bestämmer oss för att testadygnetruntlinser.

14.00 Efter lunch tar jag emot en äldre dam som precis har fått högra ögats lins bortopererad. Jag ska tillpassa en kontaktlins som ersätter den styrkan, och måste välja en kvartals- eller en halvårslins. Vanliga månadslinser finns inte tillgängliga med så hög styrka. Jag mäter hornhinnans form med en keratometer så att jag vet hur pass kupig lins jag ska beställa.

15.30 Eftermiddagen fortsätter med två glasögonundersökningar och en utprovning av färgade kontaktlinser.

17.45 Jag ser till att dagens beställningar och remisser skickas iväg innan det är dags att stänga och räkna dagens kassa.

AlumnOptikerprogrammet