Ur biomedicinarens dagbok

Omar El Mestikawy är klinisk prövningsledare. Här får du följa honom en dag på jobbet.

07.05 Jag går på tåget till Linköping. Där ligger kliniken som jag ska monitorera idag. Jag läser mejlen och börjar att förbereda dagens besök.

09.15 Forskningssköterskan släpper in mig i ett mötesrum. Alla pärmar, läkemedel och journalkopior finns redan på plats. Syftet med monitorering av en klinisk läkemedelsprövning är att kontrollera att det vetenskapliga protokollet, lagar och patientsäkerhet efterlevs. Jag letar rutinmässigt efter tecken på fusk eller systematiska avvikelser. Då och då dyker det upp någonting intressant och jag gör en anteckning.

13.30 När jag är färdig med dokumenten har jag en del frågor till forskningssköterskan om vem som har tillgång till journalerna, protokollet och läkemedlen.

14.00 Läkaren kommer och jag ger en överblick över studiens status. Jag beskriver kortfattat vad jag gjort under dagen och ställer frågor. En komplicerad fråga dyker upp; om en patients fortsatta deltagande i studien är lämpligt. Jag ger min rekommendation, men då det är en medicinsk fråga får läkaren fatta det slutgiltiga beslutet.

15.15 Sitter på tåget hem igen. Jag öppnar monitoreringsrapporten som jag började skissa på redan imorse. Dagens besök gick smidigt och det tar inte lång tid förrän rapporten är färdig.

AlumnBiomedicinprogrammet