Tillgodoräknande av utbytesstudier - EMREX

Nu finns möjligheten för dig som är eller har studerat i Norge, Finland eller Italien att se och importera dina resultat digitalt med hjälp av det digitala verktyget EMREX.

När du loggar in på EMREX med ditt svenska studentkonto ser du dina inregistrerade kursresultat direkt. Du kan testa EMREX så länge du kan logga in på båda lärosätenas studentportaler.

Inloggning till EMREX-verktyget

Importen av dina kursresultat följs av ett kort frågeformulär. Fyll i det! Med din och andra studenters hjälp kan vi utveckla EMREX och enkla lösningar för studentmobilitet. Hittar du fel i verktyget, om det inte går att logga in, om du inte ser några kursresultat eller om du har frågor kan du skicka synpunkter (inklusive felmeddelanden/screenshot). Har du frågor angående projektet och verktyget kan du kontakta EMREX projektledare i Sverige.
Emrex support

Enkät om utbytesstudier

Har du tankar och åsikter om administrationen kring utlandsstudier? Nu kan du föra fram dem i en uppföljningsenkät som det internationella EMREX-projektet använder som underlag för fortsatt utveckling av smidigare lösningar för studentmobilitet.

Enkät om utlandsstudier

Deltagande lärosäten i EMREX-projektet, första fasen

Sverige: alla lärosäten utom Handelshögskolan och Polishögskolan i Stockholm
Norge: alla lärosäten
Finland: alla lärosäten utom Militärhögskolan, Polishögskolan samt på Åland
Italien: Universitetet i Siena och Universitet i Verona

InternationelltStudentUtbyte