Tillgodoräknande

Du som är antagen till utbildning vid en högskola kan få tillgodoräkna dig tidigare utbildning och erfarenhet enligt bestämmelser i högskoleförordningen (HF) 6 kap. 6 - 8 §§.

Vid KI finns en tillgodoräknandeordning som komplement till högskoleförordningen. I den framgår att bedömningen av tillgodoräknanden ska göras mot kursens lärandemål utifrån fastställda kurs- och utbildningsplaner.

Programnämnder och institutioner ansvarar för att det på program- och kurswebbplatserna finns information om möjligheten att tillgodoräkna tidigare studier och erfarenheter. Där finns också information om hur du ansöker om tillgodoräknande samt uppgift om vart du kan vända dig för kompletterande information.

► Program- och kurswebbplatserna

StudentStudenträtt