Tillbud och arbetsskador

Har du eller misstänker du att du har drabbats av en arbetsskada eller ett tillbud eller observerat en potentiellt riskfylld situation?

Om du har drabbats av en stick-eller skärskada eller har exponerats för känd smitta, hittar du information om hur du skall agera här.

För övriga tillbud och arbetsskador kan du läsa mer om definitioner och lagar på KI:s internwebb. Där finns också vägledning vid anmälan och information om vart du skickar din anmälan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Studenthälsan.

StudentStudenthälsa