Thomas jobbar som arbetsterapeut

Thomas Lindqvist tog examen från Arbetsterapeutprogrammet år 2010. Idag arbetar Thomas som arbetsterapeut inom primärvårdsrehabilitering.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?Bild av Thomas Lindqvist, alumn från Arbetsterapeutprogrammet.
– En ”vanlig” arbetsdag kan se väldigt olika ut. Till stor del arbetar jag administrativt: bokar patientmöten, skriver journaler, beställer hjälpmedel, och har olika patientgrupper på förmiddagarna. Under eftermiddagarna är det ofta hembesök där jag gör bedömningar av patientens aktivitetsförmåga och tittar på faktorer som kan påverka personen negativt, såsom kroppsliga funktioner eller hemmiljöns funktion i förhållande till individens behov. Jag kan exempelvis träffa en äldre person som blivit svagare i benen och nu inte längre klarar av sin vardagssituation i hemmet; det kan vara svårt att resa sig ifrån låga möbler som toaletten eller fåtöljen. Tillsammans med en sjukgymnast går jag igenom vilka anpassningar som behövs för att patienten återigen ska kunna klara sin vardag. Att få se effekter av de insatser man gör, ta del av glädjen och tacksamheten hos en person som kan ta sig ut i naturen igen eller åter handla sin mat själv gör att mitt arbete känns väldigt meningsfullt.

Att få ta del av tacksamheten hos en person som kan ta sig ut i naturen igen eller åter handla sin mat själv gör att mitt arbete känns väldigt meningsfullt

AlumnArbetsterapeutprogrammet