"Tandhygienist är ett yrke som bygger på stort ansvar och respekt för individen"

Alaa Gssairat-Asuitani-Ahmad, student på Tandhygienistprogrammet:

Jag har valt Tandhygienistprogrammet därför att tandhygienist är ett yrke som bygger på stort ansvar och respekt för individen. Som tandhygienist är det viktigt att du kan prata med patienter på ett motiverande och förtroendeskapande sätt för att kunna hjälpa dem med deras orala hälsa (munhälsa). Den är jätteviktigt eftersom den faktiskt också påverkar resten av kroppen!

Tandhygienisten arbetar inte bara med patienter utan du är en länk i en kedja där du ofta samarbetar med annan tandvårdspersonal, såsom tandläkare och tandtekniker. På Tandhygienistprogrammet har vi patientkontakter från termin två och vi träffar även tidigare studenter, vilket ger oss erfarenheter som är till stor hjälp inför arbetslivet. Vi gör också studiebesök och auskulterar (går vid sidan om personal) på olika kliniker varje termin, och redan där har du chans att skapa kontakter som kan leda till arbete efter utbildningen.

StudentTandhygienistprogrammet