Studievägledaren svarar om Tandläkarprogrammet

Är det svårt att komma in på utbildningen?

Ja det kan vara ganska svårt om man enbart söker på sina gymnasiebetyg. Möjligheten att komma in ökar om man skriver högskoleprovet och även anmäler sig till det alternativa urvalet (TAPIL). Det krävs inget särskilt betyg eller högskoleprovsresultat för att delta. Där kan du läsa mer om hur det går till, viktiga datum, samt hur man anmäler sig. Alla sökande måste som vanligt uppfylla grundläggande och särskild behörighet, men det räcker om man kan styrka det senast sista kompletteringsdag. Det går alltså bra att delta i det alternativa urvalet även om man läser sista terminen på gymnasiet eller kompletterar för behörighet.

StudievägledningTandläkarprogrammet