Studievägledaren svarar om tandhygienistprogrammet

Två vanliga frågor - och svaren!

Om man är utbildad tandhygienist kan man då vidareutbilda sig till tandläkare?

Nej, man får lov att börja från början på Tandläkarprogrammet.

Måste man läsa ett påbyggnadsår, dvs. tre år?

Nej, efter två år är man klar med sin yrkesexamen och kan ansöka om legitimationen för att sedan kunna börja arbeta.

StudievägledningTandhygienistprogrammet