Studievägledaren svarar om sjuksköterskeprogrammet

Tre vanliga frågor - och svaren!

Jag har läst omvårdnadsprogrammet/linjen på gymnasiet, måste jag då komplettera med Naturkunskap B?

Det bästa är att kontakta en studievägledare, gärna på Karolinska Institutet. Då vi kan titta på vilka vårdämnen du har betyg i samt att du dessutom har lägst betyget 3 eller Godkänt i de behörighetsgivande ämnena.

Vad betyder modifierad distans?

KI kan erbjuda modifierad distansutbildning. Studenter och lärare är under stor del av utbildningstiden åtskilda och olika former av distansöverbryggande teknik används för att förmedla utbildningens innehåll. Intentionen är att antalet fysiska träffar i de teoretiska delarna av utbildningen inte ska överstiga ett snitt av 1 studiedag/poäng. De flesta studiedagarna sker vid studieorten men studiedagar vid KI Campus Flemingsberg förekommer också.

Jag vill jobba som ambulanssköterska - är det här rätt utbildning för mig?

Ja, men du måste först läsa till allmänsjuksköterska som tar tre år. Sen måste du läsa en specialistutbildning på ytterligare 60 poäng som heter "Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård" för att kunna arbeta som ambulanssjuksköterska.

SjuksköterskeprogrammetStudievägledning