Studievägledaren svarar om Psykologprogrammet

Fyra vanliga frågor - och svaren!

Hur höga betyg måste man ha för att komma in på programmet?

Det varierar men det brukar behövas höga betyg för att komma in på psykologprogram runt om i Sverige och detta gäller även för Psykologprogrammet på KI. Det beror på att utbildningen är populär och att det finns många behöriga sökande till ett begränsat antal platser. Antagning sker en gång per år, utbildningen startar varje hösttermin. Här finns antagningsstatistik från tidigare antagningstillfällen under anmälan och antagning. Observera att detta inte är en gräns som är satt för antagning, utan bara redovisar vad som krävts tidigare.

Finns det något annat sätt att bli antagen än via betyg och högskoleprov?

Nej. KI tillämpar inget alternativt urval till Psykologprogrammet. För att förbättra sina möjligheter att konkurrera om en plats kan man behöva skriva högskoleprovet flera gånger. Det erbjuds två gånger per år och det är alltid det bästa giltiga resultatet som används i urvalet, inte det senaste. Man förlorar alltså ingenting på att försöka höja sitt resultat så ofta som möjligt. Ett högskoleprovsresultat är giltigt i fem år.

Går det att tillgodoräkna tidigare kurser i psykologi och/eller biologi?

Om du blir antagen på programmet och har läst en kurs som du anser uppfyller de mål som anges för en kurs som ingår i Psykologprogrammet, kan du ansöka om att tillgodoräkna den. Då lämnar du in en ansökan och examinatorn kommer att bedöma om det du läst motsvarar kursen som ges på programmet. Om du får ett positivt besked behöver du inte läsa kursen och får poängen tillgodoräknade i din examen. Du får då inte heller studielån för den perioden. Observera att du bara kan ansöka om tillgodoräknande efter att du blivit antagen till programmet.

Antagning till senare del av program?

Psykologprogrammet vid KI antar endast studenter till den första terminen och tillämpar inte någon antagning till senare del av program. Detta gäller oavsett om du har läst en kortare eller längre del av ett psykologprogram inom Sverige eller utomlands. Oberoende av förkunskaper är det alltså inte möjligt att "hoppa in" i någon termin under pågående program. Först efter att du blivit antagen till termin 1 är det möjligt att göra en ansökan om tillgodoräknande av tidigare studier. (Se svar på fråga ovan gällande tillgodoräknande av tidigare studier).

PsykologprogrammetStudievägledning