Studievägledaren svarar om Logopedprogrammet

Två vanliga frågor - och svaren!

Måste man ha höga betyg för att komma in på Logopedprogrammet?

Det är inget KI kräver, men eftersom det finns relativt få platser på programmet och många sökande brukar det bli så att de som antas har höga betyg.

Jag har tidigare läst lingvistik, kan jag tillgodoräkna mig de kurserna?

Om du blir antagen på programmet och har läst kurser som du anser motsvara det som du kommer att läsa under logopedprogrammet kan du ansöka om att tillgodoräkna dem. Då lämnar du in en ansökan och examinatorn kommer att bedöma ifall det du har läst motsvarar kursen som ges på programmet. Ifall du får ett positivt besked behöver du inte läsa kursen och får poängen tillgodoräknade i din examen. Observera att du kan bara ansöka om tillgodoräkande då du blivit antagen på programmet.

LogopedprogrammetStudievägledning