Studievägledaren svarar om Läkarprogrammet

Tre vanliga frågor - och svaren!

Måste jag ha 22,5 för att komma in på Läkarprogrammet?

Nej, på KI antas en tredjedel av studenterna till Läkarprogrammet på betyg, en tredjedel på högskoleprovsresultat och en tredjedel genom alternativt urval till Läkarprogrammet (PIL). Det alternativa urvalet görs i tre steg, på ki.se/alternativturval kan du läsa mer om hur det går till, viktiga datum, samt hur man anmäler sig. De sökande som går vidare till steg tre kallas till två separata intervjuer. Under intervjuerna bedöms bland annat din motivation och förutsättningar för utbildningen och yrket och därefter tilldelas varje sökande ett meritvärde. Ditt gymnasiebetyg påverkar inte urvalsprocessen eller meritvärdet, men alla sökande måste som vanligt uppfylla grundläggande och särskild behörighet.

Läs mer om alternativt urval till Läkarprogrammet (PIL)

När får man träffa den första patienten?

Redan den första terminen finns patientmöten inlagda i de teoretiska studierna.

Hur blir man specialist, till exempel plastikkirurg?

Efter 5,5 års grundutbildning får man sin läkarexamen. Därefter söker man en AT-tjänst någonstans i landet, 18-24 månader, beroende på placering. När man gjort det får man sin läkarlegitimation. Då kan man specialisera sig och söka en ST-tjänst (specialisttjänst). Den tjänstgöringen tar cirka 5 år. Det finns 56 olika specialiteter.

LäkarprogrammetStudievägledning