Studievägledaren svarar om fysioterapeutprogrammet

Tre vanliga frågor - och svaren!

Vad är det för skillnad mellan en fysioterapeut och en arbetsterapeut?

Fysioterapeutens fokus är rörelse. Genom träning och behandling verkar fysioterapeuten för att personen ska uppnå så god rörlighet som möjligt och uppleva så lite smärta som möjligt. Fysioterapeuten ymnasten arbetar självständigt och både förebyggande och behandlande. Arbetsterapeuten däremot tränar människor som på grund av en olycka, en sjukdom eller ett medfött funktionshinder har svårigheter att klara sitt dagliga liv. Arbetsterapeuten använder aktiviteter som medel för att öka människans möjligheter att själv kunna påverka sin livssituation.

Var är utbildningen förlagd?

Fysioterapeutprogrammets undervisning sker halva tiden på KI Campus Flemingsberg och halva på KI Campus Solna. Den verksamhetsförlagda utbildningen finns inom hela Stockholms län.

Hur ofta är det föreläsningar/undervisning?

På Fysioterapeutprogrammet är det oftast undervisning och gruppövningar vardagar 8.30-16.30.

Studievägledning