Studievägledaren svarar om biomedicinsk analytikerprogrammet

Tre vanliga frågor om Biomedicinska analytikerprogrammet - och svaren!

Vad är skillnaden mellan en biomedicinsk analytiker och en biomedicinare?

Biomedicinare får en kandidatexamen i biomedicin (efter tre år) medan biomedicinska analytiker får en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap samt yrkesexamen och legitimation som biomedicinsk analytiker. Biomedicinprogrammet är numera helt engelsktalande program medan biomedicinska analytikerprogrammet ges på svenska.

Eftersom biomedicinska analytiker får en yrkesexamen är utbildningen också mer yrkesinriktad där studenterna förutom teori inom medicin och biomedicin lär sig de avancerade metoder som används för att diagnostisera olika sjukdomar. Det gör att utbildningen är mer praktisk med fler laborationer och med praktisk tillämpning av kunskaperna inom olika områden. I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning.

Ingår det någon praktik i utbildningen till biomedicinsk analytiker?

Ja, du får tillämpa och fördjupa dina kunskaper under flera olika praktikperioder. Biomedicinska analytikerprogrammet har två inriktningar; klinisk fysiologi och laboratoriemedicin.  På fysiologiinriktningen ligger verksamhetsförlagd utbildning under större delen av utbildningen medan inriktning laboratoriemedicin har ett stort valbar del under sista året där det ingår fem verksamhetsförlagda kurser om vardera 5 veckor. Praktikperioderna ger dig förutom mycket lärande också stora möjligheter att knyta kontakter för framtiden! I slutet av utbildningen gör du också ett examensarbete som du genomför på ett forsknings- eller sjukhuslaboratorium.

Vad är det för skillnad mellan de två inriktningar som finns på programmet?

Inom klinisk fysiologi arbetar du med att ställa diagnos på patienter genom så kallad patientbunden diagnostik. Du möter en patient och ska med hjälp av avancerade undersökningsmetoder undersöka till exempel patientens hjärtfunktion, lungfunktion eller nervfunktion.

Inom laboratoriemedicin arbetar du istället med att ställa diagnos på patienter genom så kallad provbunden diagnostik. Istället för att undersöka patienten direkt får du olika typer av prover från en patient, som blodprov eller vävnadsprov, som du sedan analyserar med hjälp av avancerade analysmetoder för att kunna undersöka genetiska defekter, infektioner eller organfunktion.

Hur ser arbetsmarknaden ut för en biomedicinsk analytiker?

Den yrkesexamen som man får gör också att det finns en tydlig arbetsmarknad som dessutom är i stort behov av fler biomedicinska analytiker! Som biomedicinsk analytiker kan du jobba just som biomedicinsk analytiker inom hälso- och sjukvården, men även inom många andra områden där du kan vara både biomedicinsk analytiker, biomedicinare eller något helt annat.

Kan jag läsa vidare efter utbildningen?

Ja, det finns många olika möjligheter om du vill läsa vidare. Om du vill läsa vidare inom området kan du på KI välja mellan att läsa fristående kurser som du själv kombinerar ihop till en magisterexamen eller så breddar du dig genom att söka till ett färdigt magister- eller masterprogram. Du kan på KI välja biomedicinprogrammet, masterprogrammet i toxikologi, masterprogrammet i bioentreprenörskap, masterprogrammet i bioinformatik eller masterprogrammet i global hälsa tex. Sedan kan du förstås också söka dig utanför KI, exempelvis till masterprogrammet i forensisk vetenskap vid Uppsala universitet eller något av mycket annat.

Kan man arbeta utanför Sverige som biomedicinsk analytiker?

Som biomedicinsk analytiker, både inriktning fysiologi och laboratoriemedicin, finns goda möjligheter att arbeta utomlands efter examen. Hur lätt det är att applicera sin examen i ett annat land beror lite på vilket land man väljer och vad man vill jobba med och därför går det inte att säga exakt vad som krävs rent praktiskt. Redan under utbildningen finns möjlighet till utbytesstudier i ett flertal länder däribland Irland, Portugal och USA.

Biomedicinsk analytikerprogrammetStudievägledning