Studievägledaren svarar om biomedicinprogrammet

Tre vanliga frågor om kandidatprogrammet  i Biomedicin - och svaren!

Arbetar biomedicinare med patienter?

– Nej, men både i forskning och i läkemedelsprövning kommer man i kontakt med sjukvården och med patienter.

När kan man praktisera?

– Många prövar på att forska under somrarna. Då får man känna på hur det är att vara i ett laboratorium på en institution vid KI eller inom industrin.

Vad är forskarutbildning för något?

– Forskarutbildning liknar inte alls skolan, utan är mer som ett fritt arbete med eget ansvar, med viss betalning under tiden. Man läser vad andra gjort, tänker ut vad som kan göras, diskuterar mycket med andra, gör försök och skriver om sina resultat så att andra kan läsa om dem. Man har ett eget projekt men arbetar under handledning, och utbildningen avslutas med en doktorsexamen.

BiomedicinprogrammetStudievägledning