Studievägledaren svarar om arbetsterapeutprogrammet

Tre vanliga frågor - och svaren!

Vad är det för skillnad mellan en arbetsterapeut och en sjukgymnast?

Arbetsterapeuten tränar människor som på grund av en olycka, en sjukdom eller ett medfött funktionshinder har svårigheter att klara sitt dagliga liv. Arbetsterapeuten använder aktiviteter som medel för att öka människans möjligheter att själv kunna påverka sin livssituation.

Sjukgymnastens fokus ligger på rörelseapparaten. Genom träning och behandling verkar sjukgymnasten för att personen ska uppnå så stor rörlighet som möjligt och uppleva så lite smärta som möjligt. Sjukgymnasten arbetar både förebyggande och behandlande.

Var någonstans pluggar man?

Arbetsterapeutprogrammet har all undervisning förlagd till KI Campus Flemingsberg. Den verksamhetsförlagda utbildningen finns inom hela Stockholms län.

Hur ofta är det föreläsningar och undervisning?

På Arbetsterapeutprogrammet är det oftast undervisning och gruppövningar vardagar mellan kl. 9.00-16.00.

ArbetsterapeutprogrammetStudievägledning