Studievägledaren svarar

Tre vanliga frågor om Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi - och svaren!

- Vad är det för skillnad mellan de två inriktningar som finns på Biomedicinska analytikerprogrammet: laboratoriemedicin respektive klinisk fysiologi?

Inom klinisk fysiologi arbetar du med att ställa diagnos på patienter genom så kallad patientbunden diagnostik. Du möter en patient och ska med hjälp av avancerade undersökningsmetoder undersöka till exempel patientens hjärtfunktion, lungfunktion eller nervfunktion.

Inom laboratoriemedicin arbetar du istället med att ställa diagnos på patienter genom så kallad provbunden diagnostik. Istället för att undersöka patienten direkt får du olika typer av prover från en patient, som blodprov eller vävnadsprov, som du sedan analyserar med hjälp av avancerade analysmetoder för att kunna undersöka genetiska defekter, infektioner eller organfunktion.

- Gör man undersökningar på patienter under utbildningen?

Redan under första året kommer du i kontakt med patienter och under andra och tredje året är minst en tredjedel av tiden ägnad åt patientundersökningar.

- Kan man arbeta utanför Sverige som biomedicinsk analytiker?

Som biomedicinsk analytiker, både inriktning fysiologi och laboratoriemedicin, finns goda möjligheter att arbeta utomlands efter examen. Hur lätt det är att applicera sin examen i ett annat land beror lite på vilket land man väljer och vad man vill jobba med och därför går det inte att säga exakt vad som krävs rent praktiskt. Redan under utbildningen finns möjlighet till utbytesstudier i ett flertal länder däribland Irland, Portugal och USA.

Studievägledning