Studentpräst och rum för stillhet

Studentprästerna

Studentprästerna i Stockholm arrangerar gudstjänster, meditationsövningar, retreats och andra gemensamma aktiviteter. Du kan också träffa studentprästen för ett enskilt samtal.

Vi får emellanåt frågan om man måste tro på Gud för att prata med någon av oss, men så är det inte alls. Man måste ingenting. Det är bara att komma.

Till oss kommer studenter med alla möjliga slags frågor. Det kan handla om meningen med livet, relationer, sorg över att man förlorat en anhörig eller något annat man vill prata om. Vi vill finnas till för dig när du behöver stöd, tröst eller ett rum för att formulera din tankar om livet. Vi har tystnadsplikt.

Du kan boka en tid direkt med oss genom att slå en signal eller söka upp oss på de mottagningstider vi har. Du kan också kontakta oss för dop, vigsel eller konfirmation.

Studentpräst

Anders Mattsson

Telefon: 08-546 646 91
E-post: anders.mattsson@svenskakyrkan.se

KI Campus Solna

Studentpräst

Baldur Baldursson

Telefon: 08-588 698 21
Mobil: 070-162 98 21
E-post: baldur.baldursson@svenskakyrkan.se
Besöksadress: KI campus Flemingsberg

Rum för stillhet

Oasen och Andrummet är rum för stillhet, meditation och bön på Campus Solna respektive Campus Flemingsberg. Rummen är öppna för alla som studerar, forskar och arbetar på KI.

Oasen

KI Campus Solna, Berzeliuslaboratoriet (BZ), Berzelius väg 3, plan 5 (tillträde via plan 4).

Andrummet

KI Campus Flemingsberg, på Alfred Nobels Allé 8, plan 5

Länkar

StudentStudenthälsaStudentservice