Stor kunskap om människans beteende och sociala processer

Cecilia Junflo-Serra, student på psykologprogrammet:

På Psykologprogrammet förbereds vi väl inför arbetslivet. Under de första åren får man besöka en rad olika arbetsplatser. Du får då tillfälle att träffa yrkesverksamma psykologer, sitta med på besök och vara med på andra aktiviteter som sker på arbetsplatsen.

Teori och praktik smälter samman i mötet med klienter och viljan att läsa mer

På min längre praktik som pågick i tre månader under termin 8 fick jag möjlighet att ansvara för egna patienter och deras behandlingar. Jag fick också hålla i gruppterapier tillsammans med andra psykologer samt genomföra en neuropsykiatrisk utredning. Utbildningen hade gjort att jag var väl förberedd, men det är först i mötet med klienter som de sista pusselbitarna faller på plats och man förstår att varje liten del från utbildningen faktiskt är otroligt viktig i yrkeslivet som psykolog. Teori och praktik smälter samman i mötet med klienter och viljan att läsa mer, för att på så sätt få ännu fler verktyg att kunna använda, växer sig bara starkare.

PsykologprogrammetStudent