Stipendier för studenter

Som student vid KI finns det flera möjligheter att ansöka om stipendier, såväl internt som externt. Här hittar du information som kan hjälpa dig en bit på vägen.

Många gånger kan ett stipendium vara riktat till studenter från en särskild region, eller ett särskilt lärosäte, vissa stipendier kan till exempel sökas bara av KI-studenter. Här hittar du en sammanställning av KIs stiftelsestipendier, information om stipendier för dig som vill studera utomlands och stipendier för dig som kanske vill studera ett språk innan du åker på utbytesstudier.

Naturligtvis finns det många fler stipendier du kan ansöka om än de som nämns här. För att hitta dessa kan du vända dig till biblioteket och söka i stipendieböcker, eller leta på Internet genom olika söktjänster för stipendier och fonder. 

Stipendier och fonder

Karolinska Institutets stiftelsestipendier Samtliga studenter vid KI är behöriga att söka. Ansökan kan göras baserat på vetenskapliga meriter och/eller för ekonomiska behov. Beloppen brukar variera mellan 4000-10000 kronor. Ett 30-tal stipendier.
Stipendier för utbytesstudier Stipendier både inom och utom utbytesprogrammen
Praktik inom Erasmus Erasmus praktikstipendium för att göra examensarbete eller praktik på ett företag, en organisation eller ett annat lärosäte i ett EU/EES/anslutarland inom ramen för din utbildning vid KI.
Minor Field Studies, MFS Sida-finansierat stipendium för fältstudier i  ett utvecklingsland.
Carl Tullus Minnesfond Carl Tullus minnesfond utdelar årligen ett stipendium till en läkarstudent vid Karolinska Institutet som satsar på forskning.
Kungliga och Hvitfeldska stiftelsen Stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige.
Externa stipendier Länksamling till externa aktörer.
Länsstyrelsernas Stiftelsedatabas En sammanställning över stiftelser i Stiftelsedatabasen.
L'Amité Franco Suedoise Stipendium för bostad i Grenoble
Vårdförbundet Resestipendium för sjuksköterskestudenter

 

StipendierUtbyte