Stina - forensiker inom polisen

Stina Norlin har alltid varit intresserad av kriminalteknik och att lösa gåtor. För några år sedan utbildade hon sig på KI till biomedicinsk analytiker. Nu jobbar hon som forensiker vid polisen i Stockholm och analyserar fingeravtryck i samband med brott.

Du har ett spännande jobb som forensiker på Tekniska roteln på Länskriminalpolisen i Stockholm. Vad innebär det?

- Jag arbetar med att framkalla fingeravtryck på bevismaterial och analysera dem. Analysarbetet består dels av att undersöka om avtrycken är identifierbara, dels att jämföra dem med avtryck från misstänkta, målsäganden eller med fingeravtryck i en databas. Hälften av personalen i vår arbetsgrupp är poliser och hälften civila.

Hur kom det sig att du valde det här yrket?

- Jag alltid varit intresserad av kriminalteknik och av att lösa problem och gåtor. Jag började läsa kriminologi vid Stockholms universitet och efter det ville jag ha en bred laboratoriemässig grund att stå på och tyckte att det biomedicinska analytikerprogrammet på KI verkade bra. Examensarbetet gjorde jag inom rättsmedicin. Sedan har jag vidareutbildat mig genom en master i forensisk vetenskap vid Uppsala universitet.

Vad tycker du om dina studier vid KI så här i efterhand?

- Jag är väldigt nöjd och uppskattade framför allt möjligheten att påverka utbildningens innehåll genom de valbara kurserna. Man kan få en mycket speciell profil beroende på vad man väljer. Själv studerade jag bland annat molekylärbiologi och gjorde praktik inom klinisk genetik och klinisk kemi.

Text: Catarina Bergsten.

AlumnBiomedicinsk analytikerprogrammet