Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Här hittar du Karolinska Institutets specialistutbildningar för sjuksköterskor. Anmälan är öppen mellan 15 februari till 15 mars 2018 (gäller ej barnmorskeprogrammet). 

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2018-2019

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2017-2018

Specialistsjuksköterskeprogram