Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Här hittar du Karolinska Institutets specialistutbildningar för sjuksköterskor. Anmälan är öppen 15 februari - 15 mars.
Barnmorskeprogrammets anmälan är öppen 15 mars - 15 april. 

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2019-2020

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2018-2019

Specialistsjuksköterskeprogram