Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Här hittar du Karolinska Institutets specialistutbildningar för sjuksköterskor. 

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2019-2020

Specialistutbildningar för sjuksköterskor 2018-2019

Specialistsjuksköterskeprogram