Sömnkurs

Har du svårt att sova? Nu erbjuder Studenthälsan en sömnkurs för dig som är student och har sömnbesvär och/eller svårt att få ordning på din dygnsrytm.

Studiestress, prestationskrav, dygnet-runt-arbete och krav på ständig tillgänglighet är faktorer som kan bidra till sömnbesvär. Sömn är inget slöseri med tid utan en period av återhämtning och reparation för hjärnan och kroppen. God sömn är också viktig för långtidslagring av minnen, koncentrationsförmåga och tänkande.

Syftet med kursen är att ge dig konkreta verktyg till bättre sömn och en ökad kunskap och förståelse för orsaker till dina sömnsvårigheter. Målet är ökad sömnkvalitet.

Kursen bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) - en metod som visats sig vara verksam vid sömnsvårigheter. Kursen är praktiskt orienterad med teoretiska inslag såsom varför vi sover, hur stress påverkar sömnen och om orons makt.

Kursen omfattar 4 träffar á 2,5 timme med möjlighet till individuella uppföljningssamtal. Mellan varje kurstillfälle arbetar du med konkreta hemuppgifter och övningar. Gruppens storlek är begränsad till max 12 personer.

Kostnad: Kursen är gratis. Självkostnadspris för fika tillkommer (150:-)

Kursledare: Lena Mattsson och Hanne Hesseldahl Webjörn, företagssköterskor

Studenthälsa