Sommar, sol och cellodlingar

Bild av tre elever på KI:s Sommarforskarskola.

Vet du om att du redan som gymnasieelev kan vara med och bidra med en pusselbit till vetenskapen? På Karolinska Institutets sommarforskarskola får du delta i ett riktigt forskningsprojekt och prova på både student- och forskarlivet.

Medan Sveriges ständer och gräsmattor fylls av loja semesterfirare går Emilia Regazzoni till labbet på Karolinska Institutet och pysslar om sina celler. Emilia, John Shuck och Mikaela Åstrand är tre av tjugo gymnasieelever som har lyckats få en plats på KI:s sommarforskarskola där de medverkar i pågående forskningsprojekt, ensamma eller två och två under tillsyn av en handledare.

Emilia har avslutat andra året på gymnasiet och arbetar i ett forskningsprojekt som på sikt kan bidra till bättre behandling av tarmcancer.
– Vi studerar hur sambanden mellan två proteiner förändras när man behandlar celler med fettsyror. Min uppgift är att ta hand om cellerna i cellabbet. Varje morgon byter jag medium – alltså den vätska som cellerna ligger i. Sedan byter jag behållare och tillsätter fettmolekylerna. Efter en viss tid tar vi ut cellerna och analyserar proteinerna.
Emilia pratar ömt om ”sina” celler och det märks att hon är djupt engagerad i sin uppgift.
– Projektet är ännu roligare än jag trodde. Vi får ta större ansvar och göra mer komplicerade saker än jag förväntat mig. Det handlar inte om att titta på eller att assistera, utan om att arbeta självständigt med vissa delar, säger hon entusiastiskt.

 

Bild av elever i labbet på KI:s Sommarforskarskola.

 

Sommarforskarskolan syftar till att stimulera intresset för biomedicinsk forskning och ge en inblick i forskarvärlden. Samtidigt får deltagarna en försmak av studentlivet på KI. Eleverna arbetar med en avgränsad frågeställning inom handledarens forskningsområde, och dessutom ingår en rad populärvetenskapliga föreläsningar, forskningsrelaterade workshops och sociala kvällsaktiviteter.

John Shuck är en 18-årig svenskamerikan som vanligtvis bor utanför New York. Under sommaren deltar han i ett forskningsprojekt om stamceller och immunologi på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.
– Det är stor skillnad från den vanliga skolan. All utrustning är toppmodern och vårt arbete blir delar i verklig forskning. En viktig lärdom för mig har varit att planera och organisera uppgifterna i labbet. Det går inte att slarva där för då förstörs allt man jobbar med, säger han. Emilia och Mikaela nickar instämmande. Alla tre har förväxlat behållare eller använt felaktiga vätskor. Misstagen har dock gått att reda ut.

Gerald McInerney, studierektor för sommarforskarskolan som vanligtvis forskar på KI:s institution för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, ler och tillägger:Bild av Gerald McInerney
– Alla fel måste få göras en gång och kanske två. Men helst inte tre …

Mikaela Åstrand är 19 år och har just avslutat sina naturvetenskapliga gymnasiestudier på Calmare Internationella skola i Kalmar. Hon menar att hennes viktigaste erfarenhet från sommarforskarskolan har varit att öva sitt tålamod:
– Inom forskningen är det normalt att inte få de resultat man vill. Det vanliga är att saker och ting inte fungerar och att allt går väldigt långsamt. När resultaten blir bra får man å andra sidan mycket att glädjas åt.

Mikaelas forskargrupp undersöker om en viss behandling som kan minska inflammation i lederna hos patienter med reumatism också kan påverka inflammation i fettvävnaden. Och även om det specifika arbetsområde hon jobbar med är mycket smalt tycker hon att hon har fått en bred insyn i forskningslivet tack vare de föreläsningar som ingått under sommaren. Det har handlat om allt från neurovetenskap och tumörbiologi till genetik och nanoteknik. Mikaela bor i studentkorridor den tid som sommarskolan pågår – en upplevelse hon gillar skarpt.
– Många av oss bor för första gången ensamma under en längre tid och vi har väldigt kul ihop. Vi fikar, tränar, turistar, städar, tvättar och umgås och kommer säkert att hålla kontakten efter skolans slut, säger hon.

Det sociala livet utanför labben är en viktig del i sommarforskarskolan. För att eleverna ska kunna lära känna varandra inleds skoltiden med en helg i skärgården, med aktiviteter som Gröna Lunds-besök, Laserdome, middagar och biobesök pågår hela projekttiden. Emilia tycker att skolan är ett perfekt sätt att möta likasinnade:
– Många som är precis som jag själv träffas och gör saker ihop. Det är lite som ”nördarnas sammansvärjning”, säger hon och skrattar.

Karolinska Institutets biomedicinska sommarforskarskola

► Vem? Alla elever i Sverige som går sitt andra eller tredje år på gymnasieskolans naturvetenskapliga eller tekniska program kan söka till KI:s sommarforskarskola, som har funnits i nästan 30 år. Tjugo elever antas årligen. År 2013 sökte drygt 90 personer.
► När? Sommarforskarskolan pågår under sju veckor från juni till augusti varje år. Sista datum för ansökan till 2014 års sommarforskarskola är den 10 mars. Möjligheten att söka startar i januari 2014.
► Var? Laborationerna äger rum på Karolinska Institutet i Solna eller Flemingsberg
► Hur? Eleverna genomför avgränsade forskningsuppgifter som redovisas muntligt och skriftligt under kursens avslutande vecka. Vissa diskussioner sker på engelska. Kostnadsfritt boende för ungdomar bosatta utanför Stockholm kan erbjudas. Matersättning ges på 3000 kronor.

Text: Catharina Bergsten
Foto: Andreas Beronius