Smittskyddsprogram

KI har smittskyddsprogram anpassade för de utbildningar som har kliniska kurser och laborativa kurser där smittrisk förekommer.

Åtgärderna är kostnadsfria för dig som student. Smittskyddsprogrammet organiseras av Studenthälsan vid KI.

StudentStudenträttStudenthälsa