Sjukvårdsfrågor i stor skala lockar Nina

Nina Rawal är biomedicinare som i dag arbetar på det globala medicinteknikföretaget Gambro. Det breda medicinska kunnandet som Nina fick på biomedicinprogrammet har varit till stor hjälp i hennes karriär.

Du är ansvarig för global strategi på medicinteknikföretaget Gambro. Berätta lite om vägen dit.

- Varumärket KI har hjälpt mig mycket i arbetslivet, berättar Nina Rawal.

- Efter min grundexamen doktorerade jag på KI och kunde förlägga delar av studierna i New York och Paris. Därefter arbetade jag som managementkonsult på The Boston Consulting Group, BCG. Konsultjobbet följdes av en tjänst som marknadschef på Swecare, som arbetar med export av svensk hälso- och sjukvård. Innan jag började på Gambro hade jag också förmånen att få arbeta med organisationsutveckling på Läkare utan gränser i fyra månader.

Vilken nytta har du idag av studierna på biomedicinprogrammet?

- I mitt arbete ingår bland annat att utvärdera vår forskningsportfölj och i det arbetet har jag stor nytta av det breda medicinska kunnandet som jag fick på programmet. Kombinerat med forskarutbildningen känner jag mig väl rustad för att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor på hög nivå. Sedan måste jag säga att varumärket KI har hjälpt mig mycket i arbetslivet, både för att få jobbet på BCG och på Gambro.

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det är otroligt kul att få arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor på ett pragmatiskt sätt, att vara med och utveckla dialysbehandling och därmed förbättra livet för njursjuka.

Text: Catharina Bergsten

AlumnBiomedicinprogrammet