Self-Compassion och Mindfulness

Self-Compassion och Mindfulness

En kurs i självmedkänsla och medveten närvaro för ökat välmående.

  • Hur bemöter du dig själv i stressande och svåra situationer?
  • Är du ibland överdrivet självkritisk?

Self-Compassion och Mindfulness är metoder att förstå sig själv bättre och att hitta nya sätt att hantera tankar och reaktioner i svåra situationer.

Under kursen får du:

  • träna dig att uppmärksamma vad du tänker och känner.
  • kunskap om känslor och deras betydelse
  • inblick i de inre hotsystemen respektive trygghetssystemens funktion
  • lära dig att bemöta dig själv med medkänsla snarare än självkritik

Kursen innehåller både teori och praktiska övningar. Då kursen bedrivs i mindre grupp är platsantalet begränsat. Erika Sinander, leg. Psykoterapeut och Helene Fosselius, leg. Psykolog håller i kursen.

Kursdatum: onsdagar 11/4, 18/4, 25/4, 2/5

Tidpunkt: Klockan 15:45-18:30

Kostnad: En avgift på 200 kr för te, kaffe och smörgås.

Plats: Studenthälsans lokaler, Blickagången 7, Campus Flemingsberg

Anmälan: Anmäl dig till kursen här

Studenthälsa