Schema, kurs- och utbildningsplan

Kursansvarig institution är ansvarig för att scheman anslås på kurswebben eller schemaplatsen senast två veckor före kursstart. Det ska också finnas en kurs- eller utbildningsplan för kurser respektive program.

Kursplan

Enligt högskoleförordningens 6 kap. 14 § ska det för en kurs finnas en kursplan. I kursplanen ska kursens nivå, antal högskolepoäng, mål, krav på särskild behörighet, formerna för bedömning av studenternas prestationer och de övriga föreskrifter som behövs anges. Kursplanerna hittar du på kurswebben.

Utbildningsplan

Enligt högskoleförordningens 6 kap. 16 § ska det för utbildningsprogram finnas en utbildningsplan. Utbildningsplanerna hittar du på respektive programwebb.

I utbildningsplanen ska anges de kurser som utbildningsprogrammet omfattar, kraven på särskild behörighet och de övriga föreskrifter som behövs.

StudentStudenträtt