Sandra läser till logoped

Läs om livet som logopedstudent på Sandras blogg.

Varför valde du att läsa till logoped?

– Jag visste att jag ville jobba inom vården och med människor men hade inte koll på alla utbildningar som KI har. Efter att ha läst på om de utbildningar som KI ger kändes logopedprogrammet rätt för mig! 

Vad är det bästa med logopedprogrammet?

– Det är att vi läser ämnen inom flera olika områden, bland annat inom språkvetenskap och medicin. 

Varför valde du att studera på KI?

För att KI har ett gott rykte. Jag känner mig trygg med att jag kommer ha de kunskaper jag behöver när jag kommer ut i arbetslivet. 

Hur ser en vanlig dag ut för dig?

– En vanlig dag ser lite olika ut beroende på kurs, men oftast har vi en eller två föreläsningar eller en laboration där vi arbetar mer självständigt med lärare till hands. Sedan blir det ofta lite plugg hemma också!

Var programmet som du hade tänkt dig?

– Det som överraskade mig mest var hur bred utbildningen är, det finns många fler områden att jobba inom efter utbildningen än vad jag tidigare visste om. 

Vad har varit den största utmaningen hittills?

Den största utmaningen hittills har varit att få in en bra och effektiv studieteknik, men efter ett tag lär man sig hur man pluggar på bästa sätt.

Vad vill du arbeta med efter studierna?

Inom logopedin finns det så många olika inriktningar att det är svårt att veta så tidigt i utbildningen. Många logopeder arbetar med barn, vilket jag absolut kan se mig själv göra i framtiden.

 

Vill du veta mer om livet som logopedstudent? blog.ki.se/kistudentensandra

LogopediLogopedprogrammetUtbildningsprogram