Samordnare för pick-up service sökes

Vi söker dig som vill samordna verksamheten med att ge internationella studenter ett bra första välkomnande till KI!

Studenter utanför aulan, KI campus Solna.Sedan ett antal år erbjuder KI pick-up service för de internationella studenter som kommer till lärosätet. Verksamheten går ut på att möta upp studenter och hjälpa dem med tex nycklar, att hitta rätt etc.

Att samordna verksamheten för pick-up service är ett administrativt uppdrag som går bra att kombinera med studier. I uppdraget ingår att lägga ut uppdrag på de för ändamålet rekryterade studenterna och sköta arvoderingen av deras uppdrag, men även att koordinera och utveckla verksamheten med pick-up service. Rekrytering av nya studenter (enligt den manual som tagits fram) ingår i uppdraget och det gör även att utvärdera verksamheten och återrapportera till de internationella studenthandläggarna på enheten för student- och karriärservice.

Omfattningen av uppdraget beräknas till ett genomsnitt av 16 tim/månad (ojämnt fördelat över året) och ett arvode utgår på 140 kr/tim. Arvodet utbetalas efter att arvodesräkning lämnats in och attesterats.

Vi söker dig som är bra på att administrera, kommunicera och har ett drivande sätt. Goda svenska- och engelskakunskaper är ett krav. Vi ser gärna att du är i början av dina studier och att du har möjlighet att åta dig uppdraget under minst 3 terminer.

Ansökan skickas senast 6 mars till:
Johanna Bäckström, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
E-post: johanna.backstrom @ki.se