Så studerar du vidare

Efter dina studier till Biomedicinsk analytiker kan du designa en egen magister i biomedicinsk laboratorievetenskap. Du är även behörig till flera magister- och masterprogram vid Karolinska Institutet.

Egendesignad magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap, 60hp

  • 30 hp examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap
  • 15 hp på avancerad nivå
  • 15 hp på grundnivå eller avancerad nivå

Exempel på kurser på avancerad nivå med koppling till biomedicinsk laboratorievetenskap

Kvalitet och kvalitetsutveckling
Projektledning och projekt som arbetsform

(Kurserna Biosäkerhet och hållbar utveckling på laboratoriet och Laboratoriemedicin ges inte för närvarande.)

Dessa kurser kan läsas under en och samma termin och förbereder dig för arbete kring till exempel forsknings- och utvecklingsfrågor. Du kan även läsa kurserna som enstaka kurs.

Exempel på kurser på kurser på avancerad nivå för dig som läst inriktning fysiologi

Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning
Visualisering av bildgivande diagnostiska metoder - ett kliniskt perspektiv

Efter avslutade studier på Biomedicinsk analytikerprogrammet är du även behörig till följande globala masterprogram och magisterprogram vid KI:

Biomedicinsk analytikerprogrammetStudent