Registrering

Registrering på kurs eller program sker genom  webbregistrering. Information om när och hur registreringen går till finns på kurs- och programwebbsidorna.

Varje institution/utbildningsprogram ansvarar för att informera om hur och när registrering kommer att genomföras. Antagna som inte registrerat sig för studier vid KI inom föreskriven tid mister erbjuden utbildningsplats.

Ett nytt studentgränssnitt i Ladok

Vi har fått ett nytt Ladok-system på KI. Detta används från och med den 20 november 2017.

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrera dig på kurser i nya Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen.

Kontrollera dina kontaktuppgifter

Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver. Observera att KI kan skicka information även till din studentepostadress, även om du har angett en annan epostadress i Ladok och att det därför är viktigt att du läser av studentepostadressen. Det finns möjlighet att vidarebefordra studenteposten - läs här hur du gör detta. 

Inloggning

Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

StudentStudenträtt