Referens: The Balance Evaluation Systems Test

Fay Horak och Laurie King

Denna kurs ger både praktiska och teoretiska kunskaper om ett nytt mätinstrument för att bedöma och utvärdera balans. Kursen riktar sig till kliniskt verksamma sjukgymnaster inom geriatrik och neurologiområdet samt andra yrkeskategorier och områden där man möter patienter med balansproblematik.

Föreläsningar gavs av Fay Horak och Laurie King som båda är internationellt erkända sjukgymnaster från Portland, USA. Fay Horak som ansvarade för kursinnehållet är professor i Neurologi och Biomekanik vid Oregon Health & Science University samt chef för Balance Disorders Laboratory.

Målen för kursen var 

  • Att känna till hur olika nedsättningar i balanssystem resulterar i olika balansproblematik 
  • Att kunna använda BESTest och tolka dess resultat
  • Att kunna designa specifika träningsprogram för personer med balansproblematik.

Deltagare i kurs övar balans

Ur kursinnehållet fanns bland annat Teori om postural kontroll och balans, Bedömning och utvärdering av balans, Balansproblem hos personer med neurologiska sjukdomar (Parkinsons sjukdom, ataxi, vestibulära problem, Introduktion och praktisk träning att utföra BESTest, Analys av bedömnigen på BESTest, Patientdemonstrationer, Träning av balans - konkreta exempel, Patientfall och diskussioner.

Uppdragsutbildning