Puck Näsman Norell, student på Kandidatprogrammet i biomedicin

Puck Näsman Norell, student på Kandidatprogrammet i biomedicin– Det var efter att ha läst en kurs i biologi sista året på gymnasiet som jag fick upp ögonen för biomedicinsk forskning. Anledningen till varför jag valde att läsa en kandidat i biomedicin var för att programmet erbjöd en bra grund för fortsatta studier, med intressanta kurser som introducerar studenter till många olika områden inom forskning.

– Karolinska Institutet var mitt första val av universitet då programmet ges helt på engelska. För mig är det självklart att ett program som förbereder en för forskarvärlden ska ges på engelska, då största delen av all forskning som bedrivs idag använder engelska som sitt första språk. Programmet har varit väldigt inspirerande för mig, och har gett mig stor motivation att fortsätta att läsa och forska när terminen har slutat. Det är väldigt viktigt och framförallt roligt att en utbildning kan väcka ett så stort intresse, vilket jag tycker att detta program definitivt gör. 

AlumnStudent