Psykisk hälsa

This page in English

Här kan du läsa mer om ångest, oro, självkänsla och självmedkänsla. Du hittar även länkar till webbsidor som berör psykisk hälsa och kan göra ett hälsotest.

Ångest och oro

Ångest och oro tillhör själva livet. Det är vanligt att unga vuxna har erfarenhet av panikångest. Inom existentiell terapi ses inte ångest som bevis på sjukdom och patologi. Ångest säger något om våra grundvärderingar och om hur vi lever våra liv.

Om vi inte följer våra egna livsvärden kan vi uppleva stress, existentiell ångest och skuld. Om den existentiella ångesten inte får svar kan den bli destruktiv. Genom en lugn andning kan du dämpa ångesten och sedan ge dig utrymme att börja reflektera över budskapen i ångesten, granska dina värderingar och finna en egen riktning i livet.

Som student lever man i en prestationskultur och kan omedvetet försöka leva upp till värdegrunder som är omöjliga att förverkliga - och som då kan leda till ångest. Exempel på sådana värdegrunder är:

  • Krav på perfektionism som leder till en prestationsbaserad självbild, det vill säga att man endast duger om man presterar maximalt.
  • Krav på att kunna allt på en gång och rädsla för att göra fel. Detta kan leda till hinder i kunskapsprocessen som innebär en acceptans av okunskap för att kunna ta in ny kunskap. Vi har alla något nytt att lära.

Vi kan också grunda vårt värde på att bli omtyckta av alla andra i omgivningen, en relationsbaserad självkänsla. Detta kan också leda till ångest då vi förlorar vår egen riktning i tillvaron genom att bli till för andra.

A person who never made a mistake never tried anything new

Albert Einstein

Självkänsla

Det är en skillnad mellan självkänsla och självförtroende. Självförtroende innebär att man tror att man klarar av det man gör. Självkänsla innebär det värde man tycker att man har i sina egna ögon.

För att behålla en god självkänsla är det viktigt att du utgår från dig själv, både dina resurser /styrkor och dina begränsningar/svagheter i ett realistiskt perspektiv på dig själv. För självkänslan är det betydelsefullt att du kan göra dig nöjd på färden mot dina mål. God självkänsla kan beskrivas som det "psykologiska immunförsvaret" mot stress och andra symptom. Det finns ett samband mellan stress, höga prestationskrav och låg självkänsla. Om självkänslan är bra är man inte så beroende av att prestera på topp hela tiden och kan säga ifrån och unna sig avkoppling.

Det är lätt att vi tar negativ kritik hårt och bortser från positiva, uppmuntrande kommentarer. Försök bli uppmärksam på din egen inre dialog, att du inte är för krävande och sträng mot dig själv utan tar in positiva kommentarer, ger dig själv uppskattning och är "som en god vän" till dig själv. Detta stärker självkänslan.

Tänk tre goda tankar om dig själv varje dag!

Hälsotest: Psykisk hälsa

Här kan du anonymt göra ett test om din mentala hälsa, med fokus på ångest och depression. Formuläret består av 17 frågor.

Kontakta Studenthälsan

Andra kontakter

Här kan du hitta länkar och telefonnummer till alternativ hjälp när vi inte har öppet. Vid akuta fall, ring alltid 112.

Nationella Hjälplinjen

Erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan få hjälp med att sortera tankar och känslor och råd om hur du kan söka dig vidare för att få rätt hjälp.  Samtalet till Nationella hjälplinjen är kostnadsfritt och syns inte på din telefonräkning. Både du som ringer till Hjälplinjen och den som svarar är helt anonyma.

Tel: 020-22 00 60, alla dagar 13-22.

Mind – självmordsupplysningen

En webbchatt för dig som har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som har frågor om närstående du misstänker vara i riskzonen. Chatten har öppet alla vardagar, kl. 19-22.

SPES – SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Tel: 08- 34 58 73, telefonjour varje dag, kl. 19-22.

Kvinnofridslinjen

Om du behöver någon att prata med kan du ringa Kvinnofridslinjen som är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Du kan ringa dygnet runt, samtalet är gratis och du kan vara anonym. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. Även närstående är välkomna att ringa tel: 020-50 50 50.

Prevent Tell

En nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Hos Prevent Tell får du möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. Du får stöd och råd, och hjälp till vidare behandling om du vill och behöver. Även du som är anhörig eller bara har frågor om sexuellt problembeteende, är välkommen att ringa.

Telefontider är vardagar mellan kl. 12-14.30. Du kan ringa PrevenTell dygnet runt, året om och lämna meddelande på vår telefonsvarare – så ringer vi upp dig senast nästkommande vardag. Vi ringer upp från dolt telefonnummer.

Studenthälsa