Programstudievägledning

This page in English

Hos programstudievägledaren får du som är student på KI information om regler för behörighet till högre termin, dispenser, studieuppehåll eller återupptagande av studier m.m. Ett vägledningssamtal kan också handla om planering av dina fortsatta studier, studieteknik eller studiesociala frågor.

Studievägledarna vid KI har tystnadspliktKvinna och man som samtalar. i enlighet
med sekretesslagen (23 kap. Offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400)  Vi lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare, utan studentens medgivande.

 

Grundutbildningar

Arbetsterapeutprogrammet

Studievägledare

Inna Osadtjaja

Enhet: Utbildningskansliet
E-post: inna.osadtjaja@ki.se

Audionomprogrammet

Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 8, campus Flemingsberg 

Biomedicinska analytikerprogrammet

Programstudievägledare

Britt Isaksson

Telefon: 08-524 881 80
E-post: britt.isaksson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, plan 8, Institutionen för laboratoriemedicin, KI campus Flemingsberg

Fysioterapeutprogrammet

Studievägledare

Päivi Vejby

Telefon: 08-524 880 59
Enhet: Utbildningskansliet
E-post: paivi.vejby@ki.se

Besöksadress: Alfreds Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, campus Flemingsberg

Kandidatprogrammet i biomedicin

Programstudievägledare

Cecilia Forssman

Telefon: 08-524 836 64
E-post: cecilia.forssman@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Logopedprogrammet

Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 8, campus Flemingsberg 

Läkarprogrammet termin 1-4

Studievägledare

Karin Söderström

Telefon: 08-524 864 50
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: karin.soderstrom@ki.se

Mejla gärna till vagledning-lakare-t1-t4@uf.ki.se vid frågor. 

Läkarprogrammet termin 5-11

Programstudievägledare

Isabel Johnson

Telefon: 08-524 864 53
E-post: isabel.johnson@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Programkansliet, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Mejla gärna till vagledning-lakare-t5-11@uf.ki.se vid frågor.

Studievägledare

Jessica Granskog

Telefon: 08-524 865 84
Enhet: Stöd till program- och utbildningsnämnder
E-post: jessica.granskog@ki.se

Mejla gärna till vagledning-lakare-t5-11@uf.ki.se vid frågor.

Optikerprogrammet

Studievägledare

Firouzeh Esnaasharan

Telefon: 08-524 832 81
Enhet: Central administration
E-post: firouzeh.esnaasharan@ki.se

Psykologprogrammet

Studievägledare

Firouzeh Esnaasharan

Telefon: 08-524 832 81
Enhet: Central administration
E-post: firouzeh.esnaasharan@ki.se

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 8, campus Flemingsberg 

Sjuksköterskeprogrammet termin 1-4 

Programstudievägledare

Christine Carlstedt

Telefon: 08-524 860 20
E-post: christine.carlstedt@ki.se
Besöksadress: Alfreds Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI Campus Flemingsberg

Sjuksköterskeprogrammet termin 5-6

Studievägledare

Päivi Vejby

Telefon: 08-524 880 59
Enhet: Utbildningskansliet
E-post: paivi.vejby@ki.se

Besöksadress: Alfreds Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI Campus Flemingsberg

Tandhygienistprogrammet

Programstudievägledare

Helen Ågren

Telefon: 08-524 880 74
E-post: helen.agren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 5, Institutionen för odontologi, KI campus Flemingsberg

Tandläkarprogrammet

Programstudievägledare

Helen Ågren

Telefon: 08-524 880 74
E-post: helen.agren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 5, Institutionen för odontologi, KI campus Flemingsberg

Fortsättningprogram

Barnmorskeprogrammet

Programstudievägledare

Emelie Ahlin

Telefon: ​08-524 823 64
E-post: emelie.ahlin@ki.se
Adress: Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18A, plan 8, 171 76 Stockholm
 

Psykoterapeutprogrammet

Studievägledare

Firouzeh Esnaasharan

Telefon: 08-524 832 81
Enhet: Central administration
E-post: firouzeh.esnaasharan@ki.se

Påbyggnadsprogrammet i odontologisk profylaktik

Programstudievägledare

Helen Ågren

Telefon: 08-524 880 74
E-post: helen.agren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 5, Institutionen för odontologi, KI campus Flemingsberg

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Programstudievägledare

Annika Larsson

Telefon: 08-524 837 01
E-post: annika.larsson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, plan D2, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Flemingsberg

Magister- och masterprogram

Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Utbildningsadministratör

Johanna Bergman

Telefon: 08-524 872 66
Enhet: Administration
E-post: johanna.bergman@ki.se

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Programstudievägledare

Britt Isaksson

Telefon: 08-524 881 80
E-post: britt.isaksson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, plan 8, Institutionen för laboratoriemedicin, KI campus Flemingsberg

Magisterprogrammet i global hälsa

Programstudievägledare

Liselott Salomonsson

Telefon: 08-524 833 27
E-post: liselott.salomonsson@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 3
Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI campus Solna

Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Programstudievägledare

Liselott Salomonsson

Telefon: 08-524 833 27
E-post: liselott.salomonsson@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 3
Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI campus Solna

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Programstudievägledare

Liselott Salomonsson

Telefon: 08-524 833 27
E-post: liselott.salomonsson@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 3
Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI campus Solna

Magisterprogrammet i klinisk optometri

Studievägledare

Firouzeh Esnaasharan

Telefon: 08-524 832 81
Enhet: Central administration
E-post: firouzeh.esnaasharan@ki.se

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Programstudievägledare

Liselott Salomonsson

Telefon: 08-524 833 27
E-post: liselott.salomonsson@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 3
Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI campus Solna

Masterprogrammet i biomedicin

Programstudievägledare

Cecilia Forssman

Telefon: 08-524 836 64
E-post: cecilia.forssman@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Programstudievägledare

Liselott Salomonsson

Telefon: 08-524 833 27
E-post: liselott.salomonsson@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 3
Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI campus Solna

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Programstudievägledare

Liselott Salomonsson

Telefon: 08-524 833 27
E-post: liselott.salomonsson@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 3
Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI campus Solna

Masterprogrammet i toxikologi

Programstudievägledare

Åsa Lycke

Telefon: 08-524 874 94
E-post: asa.lycke@ki.se
Adress:  Scheele-Laboratoriet, Nobels Väg 13 Solna

Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap

Nutritionist

Bettina Ehrenblad

Telefon: 08-524 810 87
Enhet: Löf
E-post: Bettina.Ehrenblad@ki.se

Kompletterande utbildning

Kompletterande utbildning för barnmorskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Programstudievägledare

Emelie Ahlin

Telefon: ​08-524 823 64
E-post: emelie.ahlin@ki.se
Adress: Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18A, plan 8, 171 76 Stockholm
 

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Studievägledare

Päivi Vejby

Telefon: 08-524 880 59
Enhet: Utbildningskansliet
E-post: paivi.vejby@ki.se

Besöksadress: Alfreds Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI Campus Flemingsberg

Kompletterande utbildning för läkare med examen från tredje land

Programstudievägledare

Isabel Johnson

Telefon: 08-524 864 53
E-post: isabel.johnson@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Programkansliet, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från tredje land

Programstudievägledare

Christine Carlstedt

Telefon: 08-524 860 20
E-post: christine.carlstedt@ki.se
Besöksadress: Alfreds Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI Campus Flemingsberg

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Programstudievägledare

Helen Ågren

Telefon: 08-524 880 74
E-post: helen.agren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 5, Institutionen för odontologi, KI campus Flemingsberg

Studieadministrativa blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, tillgodoräknandeordning samt undantag från tillträdeskraven.
Till blankettsamlingen

Studievägledning