Programstudievägledning

This page in English

Hos programstudievägledaren får du som är student på KI information om regler för behörighet till högre termin, dispenser, studieuppehåll eller återupptagande av studier m.m. Ett vägledningssamtal kan också handla om planering av dina fortsatta studier, studieteknik eller studiesociala frågor.

Studievägledarna vid KI har tystnadspliktKvinna och man som samtalar. i enlighet
med sekretesslagen (23 kap. Offentlighets- och sekretesslagen, 2009:400)  Vi lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare, utan studentens medgivande.

 

Grundutbildningar

Arbetsterapeutprogrammet

Programstudievägledare

Inna Osadtjaja

E-post: arbetsterapeut@nvs.ki.se

Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI campus Flemingsberg

Audionomprogrammet

Programstudievägledare

Helen Wessman

Telefon: 08-524 889 14
E-post: helen.wessman@ki.se
Adress: Alfred Nobels Allé 10, plan 5
Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik (CLINTEC), KI Campus Flemingsberg

Biomedicinska analytikerprogrammet

Programstudievägledare

Britt Isaksson

Telefon: 08-524 881 80
E-post: britt.isaksson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, plan 8, Institutionen för laboratoriemedicin, KI campus Flemingsberg

Fysioterapeutprogrammet

Programstudievägledare

Elisabet Lindholm

Telefon: 08-524 880 59
E-post: elisabet.lindholm@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI campus Flemingsberg

Kandidatprogrammet i biomedicin

Programstudievägledare

Cecilia Forssman

Telefon: 08-524 836 64
E-post: cecilia.forssman@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Logopedprogrammet

Programstudievägledare

Helen Wessman

Telefon: 08-524 889 14
E-post: helen.wessman@ki.se
Adress: Alfred Nobels Allé 10, plan 5
Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik (CLINTEC), KI Campus Flemingsberg

Läkarprogrammet

Termin: 1-4

Programstudievägledare

Päivi Vejby

Telefon: 08 524 85 296
E-post: paivi.vejby@ki.se
Adress: Adress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Termin: 5-11

Studievägledare

Isabel Johnson

Telefon: 08-524 864 53
Enhet: Programkansliet
E-post: isabel.johnson@ki.se

Optikerprogrammet

Programstudievägledare

Mirkka Määttä Pescador

Telefon: 08-524 865 53
E-post: mirkka.maatta.pescador@ki.se
Adress: Tomtebodavägen 18A, plan 5, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI Campus Solna

Psykologprogrammet

Programstudievägledare

Mirkka Määttä Pescador

Telefon: 08-524 865 53
E-post: mirkka.maatta.pescador@ki.se
Adress: Tomtebodavägen 18A, plan 5, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI Campus Solna

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Programstudievägledare

Helen Wessman

Telefon: 08-524 889 14
E-post: helen.wessman@ki.se
Adress: Alfred Nobels Allé 10, plan 5
Institutionen för Klinisk Vetenskap, Intervention och Teknik (CLINTEC), KI Campus Flemingsberg

Sjuksköterskeprogrammet

Programstudievägledare

Christine Carlstedt

Telefon: 08-524 860 20
E-post: christine.carlstedt@ki.se
Besöksadress: Alfreds Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI Campus Flemingsberg

Tandhygienistprogrammet

Programstudievägledare

Helen Ågren

Telefon: 08-524 880 74
E-post: helen.agren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 5, Institutionen för odontologi, KI campus Flemingsberg

Tandläkarprogrammet

Programstudievägledare

Helen Ågren

Telefon: 08-524 880 74
E-post: helen.agren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 5, Institutionen för odontologi, KI campus Flemingsberg

Fortsättningprogram

Barnmorskeprogrammet

Programstudievägledare

Emelie Ahlin

Telefon: 08-517 734 87
E-post: emelie.ahlin@ki.se
Adress: Karolinska Universitetssjukhuset, H2:00 17176 Stockholm, Sverige

Folkhälsovetenskapsprogrammet

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 5, Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI Campus Solna

Psykoterapeutprogrammet

Programstudievägledare

Mirkka Määttä Pescador

Telefon: 08-524 865 53
E-post: mirkka.maatta.pescador@ki.se
Adress: Tomtebodavägen 18A, plan 5, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI Campus Solna

Påbyggnadsprogrammet i odontologisk profylaktik

Programstudievägledare

Helen Ågren

Telefon: 08-524 880 74
E-post: helen.agren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 5, Institutionen för odontologi, KI campus Flemingsberg

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Programstudievägledare

Annika Larsson

Telefon: 08-524 837 01
E-post: annika.larsson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, plan D2, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Flemingsberg

Magister- och masterprogram

Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Programstudievägledare

Katarina Niinisaari

Telefon: 08-524 874 29
E-post: katarina.niinisaari@ki.se
Adress: Scheele-Laboratoriet, Nobels Väg 13 Solna

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Programstudievägledare

Britt Isaksson

Telefon: 08-524 881 80
E-post: britt.isaksson@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, plan 8, Institutionen för laboratoriemedicin, KI campus Flemingsberg

Magisterprogrammet i global hälsa

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 5, Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI Campus Solna

Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 5, Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI Campus Solna

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 5, Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI Campus Solna

Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap

Programstudievägledare

Inna Osadtjaja

E-post: arbetsterapeut@nvs.ki.se

Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI campus Flemingsberg

Magisterprogrammet i klinisk optometri

Programstudievägledare

Mirkka Mättää Pescador

Telefon: 08-524 865 53
E-post: mirkka.maatta.pescador@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 5, Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI Campus Solna

Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 5, Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI Campus Solna

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 5, Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI Campus Solna

Masterprogrammet i biomedicin

Programstudievägledare

Cecilia Forssman

Telefon: 08-524 836 64
E-post: cecilia.forssman@ki.se
Besöksadress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 5, Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI Campus Solna

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Programstudievägledare

Shona McLean

Telefon: 08-524 864 33
E-post: shona.mclean@ki.se
Besöksadress: Tomtebodavägen 18A, plan 5, Institutionen för folkhälsovetenskap & Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI Campus Solna

Masterprogrammet i toxikologi

Programstudievägledare

Åsa Lycke

Telefon: 08-524 874 94
E-post: asa.lycke@ki.se
Adress:  Scheele-Laboratoriet, Nobels Väg 13 Solna

Kompletterande utbildning

Kompletterande utbildning för barnmorskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Programstudievägledare

Emelie Ahlin

Telefon: 08-517 734 87
E-post: emelie.ahlin@ki.se
Adress: Karolinska Universitetssjukhuset, H2:00 17176 Stockholm, Sverige

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Programstudievägledare

Elisabet Lindholm

Telefon: 08-524 880 59
E-post: elisabet.lindholm@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI campus Flemingsberg

Kompletterande utbildning för läkare med examen från tredje land

Programstudievägledare

Isabel Johnson

Telefon: 08-524 864 50
E-post: isabel.johnson@ki.se
Adress: Berzelius väg 3, plan 5, Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd, KI campus Solna

Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från tredje land

Programstudievägledare

Christine Carlstedt

Telefon: 08-524 860 20
E-post: christine.carlstedt@ki.se
Besöksadress: Alfreds Nobels Allé 23, plan D2, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI Campus Flemingsberg

Kompletterande utbildning för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Programstudievägledare

Helen Ågren

Telefon: 08-524 880 74
E-post: helen.agren@ki.se
Besöksadress: Alfred Nobels allé 8, plan 5, Institutionen för odontologi, KI campus Flemingsberg

Studieadministrativa blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, tillgodoräknandeordning samt undantag från tillträdeskraven.
Till blankettsamlingen

Studievägledning